Pre úspešnú a kvalitnú realizáciu a odovzdanie stavieb alebo výrobkov zamestnávame vysokokvalifikovaných odborných pracovníkov s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v daných oboroch nadobudnuté nielen v Slovenskej Republike ale aj v zahraničí a neustálou inováciou hmotného, technického a materiálneho zabezpečenia.
 
Plynárenstvo


Petrochémia


Tepelné zariadenia


Tlakové zariadenia


Verejné siete


Technické zariadenia budov
Výroba