Pre úspešnú a kvalitnú realizáciu a odovzdanie stavieb alebo výrobkov zamestnávame vysokokvalifikovaných odborných pracovníkov s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v daných oboroch nadobudnuté nielen v Slovenskej Republike ale aj v zahraničí a neustálou inováciou hmotného, technického a materiálneho zabezpečenia.
 
GASMONT Slovakia s.r.o. Školská 366
908 42 Smolinské
Slovakia

Tel / Fax: 00421 (034) 6580 112
Mobil : 0908 769 317, 0907 189 937

www.gasmont.sk
E-mail: info@gasmont.sk