Pre úspešnú a kvalitnú realizáciu a odovzdanie stavieb alebo výrobkov zamestnávame vysokokvalifikovaných odborných pracovníkov s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v daných oboroch nadobudnuté nielen v Slovenskej Republike ale aj v zahraničí a neustálou inováciou hmotného, technického a materiálneho zabezpečenia.
 
Plynové zariadenia PZ M, R, O , U , Bd, f, g1, g2, h1, Bg1, h2
PZ – O – Bd, f, g1, g2, h1, h2
PZ – A – Ac, d, f, g1, g2,, h, Bc, d, f, g1, g2, h1
Zemný plyn, Propán bután

Tlakové zariadenia TZ M, O, U Aa3, a4, b1, b2, Ba1, b1, b2, d1, d2, e1
TZ –O- Aa3, a4, b1, b2, Ba1, b1, b2, d1, d2
TZ – A- Aah, b1, b2, Ba1, b1, b2
Para, Voda, Vzduch

Príslušné funkcie Zváračský inžinier IIW, EWF
Pracovník na nedeštruktývne skúšky podľa STN EN ISO ( IEC 17024, STN EN 45013, DIN EN 473, EN 970)
Zváranie v rozsahu STN EN 287-1, 311,111,141, M4
Stavebný dozor
Stavbyvedúci